Dziewanna wielkokwietna

Dziewanna należy do rodziny Trędownikowatych (Scrophulariaceae), do której zaliczamy wiele roślin litych, które wyglądem różnią się bardzo pomiędzy sobą. Wszystkie odznaczają się kwiatami o koronie zrosłej nieregularnej, zwykle dwuwargowej, nieco odmiennie ukształtowanej niż u wargowych lub kołowej, o płatkach nieregularnych. Pręcików 4 lub 2, słupek […]

Ślaz lekarski

Ślaz lekarski należy do osobnej rodziny Śluzowatych, która obejmuje wiele bardzo dla nas pożytecznych gatunków. Oprócz kilku leczniczych roślin krajowych, o których niżej będzie mowa, należy tu wiele roślin rosnących w klimacie cieplejszym. Tutaj zaliczamy bawełnę, której nasiona pod nazwą waty surowej lub też przyrządzona […]