Fumigacja inaczej gazowanie
Fumigacja inaczej gazowanie

Skuteczne zwalczanie szkodników w domu

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się szkodników drewna z domu jest fumigacja nazywana również gazowaniem. Metoda ta polega na zastosowaniu fosforowodoru PH3. Jest to gaz, który przenikając przez drewno, zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodników, takie jak jaja, larwy, poczwarki oraz dorosłe osobniki. Fumigacja sprawdza się zarówno w przypadku drewna iglastego, jak i liściastego. Gazowaniu poddawany może być cały dom drewniany, a także jego poszczególne elementy, takie jak więźba dachowa, strop, schody, meble lub taras. Zabiegi wykonywane przez profesjonalne firmy są całkowicie bezpieczne dla ludzi.

Jak przebiega fumigacja czyli jak pozbyć się korników?

Fumigacja domu to proces składający się z trzech etapów. Pierwszy z nich to analiza obiektu, który ma zostać poddany gazowaniu. Podczas wykonywania analizy bierze się pod uwagę m.in. kubaturę i charakter obiektu, zakres porażenia drewna szkodnikami, rodzaj i sposób aplikacji gazu, a także przewidywane warunki atmosferyczne. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do drugiego etapu obejmującego uszczelnienie obiektu gazoszczelnymi foliami, a następnie jego zagazowanie z wykorzystaniem odpowiedniej technologii. Drewniane elementy poddane fumigacji powinny zostać odpowiednio oznaczone i poddane okresowi karencji, który może trwać od 8 do 12 dni. Ostatni etap polega na usunięciu gazoszczelnych folii i odwietrzeniu obiektu. Po przeprowadzeniu kontrolnych pomiarów stężenia gazu drewniane elementy poddane fumigacji mogą zostać oddane do użytku.