Jakie warunki należy spełnić by uzyskać odszkodowanie za hałas lub kurz z budowy blisko naszej nieruchomości?
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać odszkodowanie za hałas lub kurz z budowy blisko naszej nieruchomości?

Czy w pobliżu Twojej nieruchomości trwa budowa? Hałas, który dochodzi z niej podczas prac, jest dla Ciebie uciążliwy? Możesz otrzymać odszkodowanie za kurz z budowy. Jakie warunki należy spełnić? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. Na jakiej podstawie możesz ubiegać się o odszkodowanie za hałas na budowie? Zarówno mieszkańcowi, czyli Tobie, jak i inwestorowi przysługują szerokie prawa właścicielskie. Ty masz prawo do spokojnego i niezakłóconego odpoczynku. Natomiast inwestor prawo do budowy, pod warunkiem, że uzyska na nie pozwolenie. Jeśli inwestor będzie prowadził prace wieczorami oraz w weekendy, możesz dochodzić swoich praw. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Możesz posłużyć się obowiązującymi przepisami, które określają maksymalny poziom hałasu dla poszczególnych terenów, również dla nieruchomości. Wyższe wartości są dla pory dziennej, natomiast niższe dla – nocnej. Jeśli te wartości zostaną przekroczone, wtedy będzie przysługiwało Ci roszczenie o zaniechanie naruszeń przez inwestora. Jaki dokument musisz wypełnić, aby otrzymać odszkodowanie za hałas na budowie? Jeśli chcesz otrzymać zadośćuczynienie, powinieneś złożyć wniosek do Sądu Rejonowego. Dokument powinien być skonstruowany zgodnie z wymogami formalnymi: Oznaczenie stron, Oznaczenie sądu, Określenie żądań; Uzasadnienie wniosku. Wniosek musisz złożyć w dwóch egzemplarzach. Możesz dostarczyć go do Sądu za pośrednictwem biuro podawczego znajdującego się we właściwym sądzie. Możesz także przesłać go za potwierdzeniem odbioru.