Prawo budowlane - najważniejsze zmiany w 2021 roku dla deweloperów
Prawo budowlane – najważniejsze zmiany w 2021 roku dla deweloperów

Znowelizowana ustawa deweloperska powoli wchodzi w życie. Wejście przepisów zaplanowano w dwóch etapach. 30 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 roku rozpoczął swoją działalność Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Będzie go obsługiwał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Rok po wejściu w życie ustawy deweloperów i banki obejmą wszystkie regulacje zawarte w przepisach nowej ustawy. Wszystkie inwestycje deweloperów, które rozpoczną się po 30 czerwca 2022 roku będą musiały być realizowane w świetle nowego porządku prawnego. Z kolei inwestycje rozpoczęte w najbliższym roku będą się odbywały na starych zasadach. Okres przejściowy będzie trwał dwa lata, do końca czerwca 2024 roku. Jeżeli deweloper sprzeda jeden czy kilka lokali do 30 czerwca 2022 roku, będzie miał prawo dokończyć inwestycje według starych przepisów w okresie dwóch lat. Nowa ustawa deweloperska nakłada na deweloperów wiele obowiązków. Zawarcie umowy rezerwacyjnej będzie jednoznaczne z otwarciem rachunku powierniczego. Wcześniej deweloper będzie zobowiązany do podpisania wielu umów, m.in. z Generalnym Wykonawcą. Dopiero w następstwie zawarcia umowy nastąpi uruchomienie rachunku powierniczego w banku. Deweloper będzie musiał dostarczyć do banku wiele dokumentów, jak np. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego oraz udokumentować przepływy pieniężne związane z daną inwestycją. Współpraca z kancelarią w zakresie obsługa prawna deweloperów warszawa ułatwi zaadaptowanie się do nowej sytuacji prawnej. Niewykluczone, że w okresie przejściowym dwóch lat mecenasi świadczący obsługę prawną projektów deweloperskich będą wspierać inwestorów w kwestii wyjaśnienia od strony prawnej niejasnych sytuacji w realizowanych inwestycjach.